De Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) is een fiscale maatregel die voordeel levert bij het aanschaffen van of innoveren in schoner bouwmaterieel.

Kom ik in aanmerking?

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor de SSEB:
-Het aanschaffen van nieuwe emissieloze bouwmachines
-Het uitstootarm of uitstootvrij maken van uw huidige bouwmaterieel*
-Het innoveren binnen de productie van emissieloos bouwmaterieel (Experimentele ontwikkeling / haalbaarheidsonderzoek)

*: Mits deze voldoen aan de eisen van het RVO.

Wat is mijn voordeel?
Aanschaf / retrofit:
Voor de aanschaf of aanpassing van emissieloos materieel kunt u aan de hand van de SSEB tot wel €300.000 per machine gesubsidieerd krijgen. In veel gevallen komt zo’n activiteit naast de SSEB ook nog in aanmerking voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Samen kunnen deze tot een vermindering van wel 40% van de meerkosten leiden.
Innovatie:
Voor het innoveren op dit gebied kunt u tot wel 25% voor experimentele ontwikkeling (max. €1.000.000) en 50% voor haalbaarheidsstudies (max. €50.000) gesubsidieerd krijgen.
Wat ben ik verplicht?
Aanschaf / retrofit:
Voor het indienen van uw aanvraag dient u een niet-definitieve overeenkomst te hebben afgesloten voor het nieuwe materieel. Het aangeschafte materieel dient minstens 4 jaar uw eigendom te blijven. Daarnaast moet u kunnen aantonen dat binnen deze 4 jaar het materieel 70% van de tijd in Nederland is gebruikt.
Innovatie:
Na het uitvoeren van uw project dient u na 6 maanden (haalbaarheidsonderzoek) of na 12 maanden (Project experimente ontwikkeling) een rapportage gereed te hebben. Mocht het project langer dan een jaar duren dient u op jaarbasis te rapporteren.
Hoe vraag ik het aan?

Een aanvraag dient u in bij de RVO. Innovias kan het opstellen en indienen van de aanvraag van u overnemen. Onze ervaring en expertise vergroten de kans van uw aanvraag en dankzij de mogelijkheid van no cure no pay kost een onwaarschijnlijke afwijzing u niets.