Met de MIA en de Vamil kunt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken.

Kom ik in aanmerking?

U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen staan op de Milieulijst. U mag het bedrijfsmiddel niet eerder hebben gebruikt. Het meldingsbedrag moet minimaal €2500 per bedrijfsmiddel zijn. Kosten die in aanmerking komen zijn:

  • aanschafkosten
  • voortbrengingskosten
  • kosten van aanpassingen aan of aankoop van onderdelen

Ook komen voor mkbbedrijven kosten voor milieuadviezen voor de MIA in aanmerking.

Specifiek zijn de MIA en Vamil interessant voor elektrisch rijden.

Wat is mijn voordeel?

Met de MIA kunt u tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Met de Vamil kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Daardoor vermindert u de fiscale winst in dat jaar. De willekeurige afschrijving is beperkt tot 75%.

Vaak kunt u de MIA en Vamil combineren.

Wat ben ik verplicht?

U moet melding doen bij de RVO binnen drie maanden na de investering. De ontvangstbevestiging moet u bewaren in uw administratie.

Als u bedrijfsmiddelen verkoopt of schenkt binnen vijf jaar nadat u ze heeft geïnvesteerd moet u een deel van de aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtelling.

Hoe vraag ik het aan?

U verwerkt de MIA en Vamil in uw belastingaangifte. Daarvoor moet u melding hebben gedaan bij de RVO.