De subsidie Hernieuwbare Energie+ stimuleert projecten die leiden tot het halen van de energiedoelstellingen in 2030 voor minder kosten.

Kom ik in aanmerking?

Hernieuwbare of duurzame energie is energie geproduceerd met installaties die uitsluitend gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen en het aandeel energie dat een hybride installatie uit die bronnen opwekt. Bronnen die in aanmerking komen zijn windenergie, zonne-energie, energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas, biogas en aero-, geo- en hydrothermische energie. Uw project heet tenminste technology readiness level vier, vanaf zes maakt u meer kans. De subsidie voor uw project moet kleiner zijn dan de besparing op de toekomstige uitgaven aan subsidies voor de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De subsidie wordt verstrekt op volgorde van indiening. U moet is een samenwerkingsverband werken. Uitbesteding geldt niet als samenwerking. Demonstratieprojecten komen niet in aanmerking.

Wat is mijn voordeel?

U bepaalt zelf hoeveel subsidie u aanvraagt.

Wat ben ik verplicht?

Als u de subsidie aanvraagt, onderbouwt u dat het project of de vervolgprojecten uiterlijk in 2030 leiden tot (aanvullende) hernieuwbare energieproductie. Bereken daarnaast ook de verwachte vermindering van het SDE+-basisbedrag of het basisbedrag voor windenergie op zee en de besparing op de SDE+-uitgaven of de kostenvoordelen voor windenergie op zee als gevolg van uw innovatie. Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag kunt doen. Tijdens het project moet u belangrijke wijzigingen doorgeven. Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist.

Hoe vraag ik het aan?

Een aanvraag dient u in bij de RVO. Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Innovias kan het opstellen en indienen van de aanvraag van u overnemen. Onze ervaring en expertise vergroten de kans van uw aanvraag en dankzij de mogelijkheid van no cure no pay kost een onwaarschijnlijke afwijzing u niets.