Referenties2022-09-27T14:49:45+02:00

Onze referenties

VERGROOT UW INNOVATIEVERMOGEN

Home » Referenties
2020-11-12T15:29:14+01:00

Voor Schipper Kozijnen en De Verbinding heb ik van sept-dec 2015 een compleet VOORT innovatietraject begeleid. Met een kernteam van 10 mensen en 4 opstappers hebben we in 15 weken het traject doorlopen van duidelijke innovatiefocus tot 5 mini nee business cases. We hebben de markt verkend, veel klantproblemen geïdentificeerd, trends en technologieën onderzocht en ons laten inspireren door bedrijven in andere sectoren. Via ruim 900 ideeën tijdens de brainstorm kwamen we tot 30-40 ideerichtingen en daarna tot 12 concepten. Na toetsing door klantpanels zijn de 5 meest kansrijke ideeën verder uitgewerkt tot een business case. Vier van de vijf concepten worden nu verder ontwikkeld.

2020-11-12T15:28:51+01:00

Life & Mobility is een gerenommeerd scootmobiel- en rolstoelfabrikant. Om hun concurrentiepositie te verstevigen gaan ze op zoek naar nieuwe concepten voor hun bestaande product markt combinaties. Innovias helpt ze middels de VOORT innovatiemethode om op een gestructureerde manier tot nieuwe business cases te komen. Resultaten zijn veelbelovend!

2020-11-06T17:41:24+01:00

Heerema Fabrication Group is op zoek naar nieuwe markten, gerelateerd aan hun core business. Met een team van 12 mensen hebben ze tussen november 2016 en april 2017 gezocht naar kansrijke business cases in nieuwe markten. Innovias heeft deze innovatie-sessies begeleid middels de VOORT innovatiemethode. Met succes, want er wordt een nieuwe, veelbelovende business unit voor drijvende viskwekerijen opgestart.

2020-11-06T17:41:29+01:00

Delight Interactive Solutions BV houdt zich bezig met de ontwikkeling van software voor Augmented Reality en Virtual Reality toepassingen. Samen met de directie hebben we een technologie roadmapsessie gehad. Dit is uitgewerkt in een matrix, zodat inzichtelijk is welke innovaties op korte en langere termijn moeten worden gerealiseerd.

2020-11-06T17:41:35+01:00

Freepack Software BV biedt een compleet en gebruiksvriendelijk softwarepakket voor kleine en middelgrote uitzendbureaus. Het complete primaire proces wordt hiermee geautomatiseerd. Met het MT hebben we een product roadmapsessie gehad, waarbij toekomstige productontwikkeling is gekoppeld aan de eigen organisatiedoelstellingen.

2020-11-06T17:41:40+01:00

Vetus BV is een internationaal opererende ontwikkelaar en producent van bootgerelateerde producten. Denk hierbij aan motoren, manouvreersystemen en allerlei bootaccessoires voor plezierjachten. Tijdens de jaarlijkse branche-meeting komen alle verkopers vanuit de wereld bij elkaar. Innovias heeft een interactieve workshop gegeven over innovatie en productontwikkeling aan de hand van de FORTH innovation method.

Interesse?

WIJ VERGROTEN GRAAG UW INNOVATIEVERMOGEN

Ga naar de bovenkant