De MIT stimuleert innovatie over regiogrenzen heen die aansluit bij de agenda’s van de topsectoren. De MIT bestaat voor ondernemers uit verschillende instrumenten:

  • haalbaarheidsproject
  • kennisvouchers
  • R&D-samenwerkingsproject
Kom ik in aanmerking?

Een haalbaarheidsproject bestaat voor minstens 60% uit een haalbaarheidsstudie. Die kan een literatuur- of octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse zijn. De looptijd van het project bedraagt maximaal een jaar. Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel.

Als u een kennisvraag heeft over de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten die een kennisinstelling gaat beantwoorden, kunt u gebruik maken van een voucher.

Een R&D-samenwerkingsproject bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten en wordt uitgevoerd door minimaal twee mkb-ondernemers. De looptijd bedraagt maximaal twee jaar. Een ondernemer mag maximaal 70% van de kosten voor rekening nemen. Alleen de kosten die gemaakt zijn door een mkb-ondernemer zijn subsidiabel.

Wat is mijn voordeel?

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten van een haalbaarheidsproject en is maximaal €20.000. De uitkering is een voorschot.

Met een kennisvoucher kunt u maximaal 50% van de rekening van de kennisinstelling betalen. De maximale waarde van een voucher is €3750.

De subsidie voor een R&D-samenwerkingsproject bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie er deelnemer is minimaal €25.000, maxima zijn afhankelijk van of uw samenwerking klein of groot is. 90% van de uitkering is een voorschot, dat in delen betaald wordt.

Wat ben ik verplicht?

U moet binnen vier maanden na indiening van een subsidieaanvraag voor een haalbaarheidsproject met dat project starten en het volgens plan uitvoeren.

Na ontvangst van de voucher dient u binnen vier maanden een ondertekende opdracht of offerte van de kennisinstelling in. Binnen 12 maanden na verstrekking verzilvert de kennisinstelling de voucher.

Na afloop van het samenwerkingsproject dient u een eindrapportage in om vaststelling van uw subsidie aan te vragen. Als de subsidie meer dan €125.000 moet een controleverklaring van een accountant worden bijgevoegd. Als uw samenwerkingsproject langer dan 14 maanden duurt, moet u na 12 maanden een voortgangsrapportage indienen.

Wijzigingen kunt u tijdens een project aan de RVO doorgeven.

Hoe vraag ik het aan?

Een aanvraag voor een haalbaarheidsproject, kennisvoucher of R&D-samenwerkingsproject dient u uiterlijk 10 september bij uw loket in.