De energie-investeringsaftrek (EIA) levert fiscaal voordeel op als uw bedrijf investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie.

Kom ik in aanmerking?

U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting. De EIA geldt voor duidelijk omschreven investeringen en voor maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren. De investeringen staan omschreven als ‘bedrijfsmiddelen’ op de Energielijst. U mag het bedrijfsmiddel niet eerder hebben gebruikt. Het meldingsbedrag moet minimaal €2500 zijn. Kosten die in aanmerking komen zijn:

  • aanschafkosten
  • voortbrengingskosten
  • kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen
  • kosten voor energieadvies, EPA-maatwerkadvies of actieplan voor elektromotoren

In het algemeen is de EIA interessant voor duurzaam bouwen, glastuinbouw, veehouderij, industrie en energiebalancering en energietransitie.

Wat is mijn voordeel?

Voor de investeringen kunt u 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving.

Wat ben ik verplicht?

U moet melding doen binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan of binnen drie maanden na het kwartaal waarin u voortbrengingskosten heeft gemaakt.

Hoe vraag ik het aan?

Een aanvraag dient u in bij de RVO. Innovias kan het opstellen en indienen van de aanvraag van u overnemen. Onze ervaring en expertise vergroten de kans van uw aanvraag en dankzij de mogelijkheid van no cure no pay kost een onwaarschijnlijke afwijzing u niets.