De WBSO is een fiscale maatregel die de kosten van S&O (R&D) verlaagt.

Kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking voor de WBSO te komen moet uw project technisch nieuw en uitdagend zijn en te maken hebben met de ontwikkeling van nieuwe:

  • (onderdelen van) producten
  • productieprocessen
  • programmatuur

Ook is het mogelijk WBSO aan te vragen voor technisch wetenschappelijk onderzoek.

Wat is mijn voordeel?

De WBSO wordt verrekend in uw loon- of inkomstenbelasting. Het totale voordeel is afhankelijk van:

  • de rechtsvorm van uw onderneming
  • of u starter bent
  • de totale (loon)kosten van uw project

Bedrijven die vallen onder de inkomstenbelasting moeten minimaal 500 S&O-uren per kalenderjaar maken. Voor hen is er dan een vaste aftrek, van €12.980 en eventueel een aanvullende aftrek voor starters van €6494 in 2020.

Ondernemingen met personeel geven de hoeveelheid S&O-uren op in de aanvraag. Het uurloon is bij de overheid bekend als u 2 jaar geleden ook een WBSO-aanvraag hebt gedaan, anders wordt met een forfaitair uurloon van €29 gerekend. Voor de overige S&O-kosten die u maakt kunt u kiezen voor het opgeven van de daadwerkelijke kosten, of een forfait van €10 per S&O-uur voor de eerste 1800 S&O-uren en €4 voor de uren daarboven. Aan de hand van de som van deze (loon)kosten berekent u wat u minder aan loonheffing hoeft af te dragen. In 2021 is dat 40%, 50% voor starters, over de eerste €350.000 S&O-(loon)kosten en 16% voor de kosten daarboven. Dat is aanzienlijk meer dan in 2020.

Wat ben ik verplicht?

Uw project hoeft niet te slagen om van de WBSO gebruik te maken. Wel bent u verplicht een administratie bij te houden van de gemaakte S&O-uren en van de overige S&O-kosten die u maakt. Dat laatste hoeft niet als u koos voor een forfait voor de kosten en uitgaven. Een mededeling hierover in het kalenderjaar na dat waarin uw aanvraag gold, is verplicht. Ook bent u verplicht eventuele wijzigingen in het project te melden. De RVO controleert hierop.

Hoe vraag ik het aan?

Een aanvraag dient u in bij de RVO. Innovias kan het opstellen en indienen van de aanvraag van u overnemen. Onze ervaring en expertise vergroten de kans van uw aanvraag en dankzij de mogelijkheid van no cure no pay kost een onwaarschijnlijke afwijzing u niets.