Er komt 3,8 miljoen euro beschikbaar voor fieldlabs, praktijkomgevingen waar het bedrijfsleven met universiteiten innovaties van producten en diensten bedenken en testen. De fieldlabs voor deze openstelling houden zich bezig met digitalisering, duurzame energie, duurzaam vervoer en duurzame oplossingen op het gebied van gezondheid.

Dit najaar stelt de provincie ruim 3,4 miljoen euro subsidie beschikbaar. Naast deze provinciale co-financiering komen er ook Europese middelen (EFRO) beschikbaar. In totaal komt hierdoor 3,8 miljoen euro beschikbaar (inclusief restbedrag oude openstelling). Met deze gelden wil de provincie bedrijven helpen om bij te dragen aan de overgang naar de “Next Economy”. Deze nieuwe economie staat in het teken van de verduurzaming en digitalisering van de Zuid-Hollandse economie.

De openstelling van dit deelplafond van de Provincie Zuid-Holland voor fieldlabs binnen het Operationele Programma Kansen voor West II (EFRO) zal naar verwachting in de 2e helft van oktober plaatsvinden.

Meer informatie:

De regeling vindt u op https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@10094/kansen-west-ii-efro/

Kijk voor meer informatie over het programma Kansen voor West II op https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/