De innovatiebox is een fiscale maatregel die innovatief onderzoek door ondernemers stimuleert. U krijgt een korting op de vpb over de ‘innovatieve’ winst die u maakt, veelal te relateren aan de WBSO activiteiten in de jaren ervoor.

Kom ik in aanmerking?

Bij iedere innovatie, de immateriële activa, die voldoet aan alle voorwaarden, kunt u ervoor kiezen om het in de innovatiebox te plaatsen. Voorwaarden zijn dat u de innovatie zelf hebt voortgebracht en een S&O-verklaring heeft voor het werk dat nodig was de innovatie te ontwikkelen. Voor grotere belastingplichtigen gelden aanvullende voorwaarden. U hebt maar één innovatiebox. Daarin komen alle innovaties te staan waarvoor u gebruik wilt maken van het lagere belastingtarief van 7%. U kunt dus niet verschillende innovaties in verschillende innovatieboxen plaatsen.

U kunt niet kiezen voor toepassing van de innovatiebox als de innovatie nog in ontwikkeling is.

In de jaren waarin u niet hebt gekozen voor toepassing van de innovatiebox, geldt voor de voordelen uit innovatieve activiteiten het normale belastingtarief. En dus niet het lagere tarief van 7%.

De winst moet groter zijn dan de voorbrengingskosten die u heeft gemaakt en in het boekjaar maakt.

Wat is mijn voordeel?

Alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten vallen in de innovatiebox. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor deze winsten in 2020 is 7%, in plaats van 16,5% of 25%. U kunt kiezen voor de hoeveelheid winst die u precies kunt toerekenen aan de innovatie die u hebt voortgebracht, of voor een forfait in de vorm van een vast percentage van 25% van uw nettowinst. Dat is de winst voor toepassing van de innovatiebox. U mag elk jaar kiezen of u het vaste percentage wel of niet toepast. Het maximale bedrag waarop u de innovatiebox mag toepassen op basis van het forfait is € 25.000. U mag het forfait toepassen in het jaar waarin u de innovatie voortbrengt en in de twee volgende jaren. Innovatieverliezen vallen niet onder het lagere tarief van de innovatiebox. Deze verliezen zijn aftrekbaar tegen het normale tarief. U kunt de verliezen verrekenen met belastbare winsten uit het voorgaande jaar en komende jaren.

Wat ben ik verplicht?

U bent verplicht in uw administratie bij te houden welke innovaties u bezit die in aanmerking komen voor de innovatiebox en hoeveel winst u hieruit heeft behaald en hoe u die heeft behaald. Als u een kleine belastingplichtige bent u ook verplicht om te vermelden in uw administratie waarom u dat bent. Als u de voordelen, boxdrempel en Nexusbreuk per groep innovaties bepaalt, bent u verplicht te vermelden in uw administratie waaruit blijkt dat het redelijkerwijs niet mogelijk is om de voordelen per afzonderlijke innovatie te bepalen.

Hoe vraag ik het aan?

Innovias werkt al vele jaren samen met Vincer Fiscaal Adviseurs. Zij zijn topspecialisten in dit domein en halen voor u het maximale voordeel uit de Innovatiebox. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking, zodat we samen met Vincer uw situatie bekijken.