wbso rda

Uit de miljoenennota van 2016 komt naar voren dat de WBSO en RDA wordt samengevoegd. Voor het uitgebreide verhaal, verwijs ik u naar de Miljoenennota 2016. Ik noem u slechts de zaken die veranderen en die invloed kunnen hebben op uw WBSO en RDA aanvraag.

  • S&O-afdrachtvermindering 2015 was 35% tot 250.000 en 14% boven de 250.000.
  • S&O-afdrachtsvermindering 2016 wordt 32% tot 350.000 en 16% boven de 350.000.
  • Het starterstarief gaat van 50% naar 40%.
  • de categorie ATH (Analyse van Technische Haalbaarheid) van een zelf voorgenomen ontwikkeling komt te vervallen.
  • de categorie TO (Technisch Onderzoek) naar eigen fysieke productieprocessen komt te vervallen.
  • meer zekerheid over het tijdstip van verzilveren. Ook de RDA kosten en uitgaven worden via de loonbelasting verrekend. U kunt dus sneller uw voordeel investeren in het volgende innovatieproject.
  • de RDA forfait regeling blijft, maar gaat van 60% van 15 euro naar 10 euro per uur  als u tot 1800 uren per kalenderjaar maakt en 4 euro per uur voor de uren boven deze 1800 uur. Het forfait is er om de administratieve lasten voor kleine aanvragen te beperken.
  • in het begin van het jaar moet je kiezen tussen RDA forfait of opvoeren op basis van werkelijke kosten (en dus ook een administratie bijhouden).
  • u ontvangt straks nog maar 1 S&O-verklaring per aanvraagtijdvlak, waarin loonkosten en kosten en uitgaven zijn opgenomen.
  • voor de ict’ers: ontwikkeling technisch nieuwe programmatuur is wat anders dan het ontwerp van nieuwe systemen. Ondanks nieuwe ontwikkelmethodieken, tooling, codegeneratoren, (functionele) programmeertalen en toepassingen ligt de focus onveranderd op de eigen technische ontwikkeling door de aanvrager. Technisch nieuw is programmatuur als die is vastgelegd in een formele programmeertaal, zoals C++ of Java. Het (technische) ontwerp, de beschrijving van de architectuur en instructies in natuurlijke taal vallen buiten de definitie van programmatuur.

 

Het echte speur- en ontwikkelwerk blijft gelukkig bestaan, ofwel het technisch nieuwe product- programmatuur of procesontwikkeling  en het technisch wetenschappelijk onderzoek. Daarbij blijft cruciaal dat de S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige in een traject met technische onzekerheden werkt aan het oplossen van technische knelpunten en door middel van het zelf zoeken en bewijzen aantoont in hoeverre het werkingsprincipe van de oplossing in technische zin voldoet.

Wilt u weten hoe de nieuwe maatregelen voor u uitpakken? Neem dan contact met me op via august#innovias.nl, maar dan met een @ natuurlijk!