Innovation keyInnovias helpt je bij het realiseren van jouw innovaties. Dit doen wij middels innovatieadvies en subsidieadvies. Wat betekent dit concreet?

– Je realiseert je dat je moet innoveren, maar weet niet waar je moet beginnen en welke stappen je in dit proces moet nemen.

Innovias adviseert je treedt op als facilitator / procesbegeleider in het innovatieproces, bijvoorbeeld met de VOORT innovatiemethode.

– Je krijgt een complex engineeringsprobleem niet opgelost.

Innovias beschikt over praktische innovatiemethodieken die je kunnen helpen het probleem stap voor stap te analyseren en op te lossen (bijv. TRIZ).

– Je zoekt subsidiemogelijkheden voor je innovatieplannen.

Met onze subsidiekennis staan we je terzijde om je innovatieplan te vertalen in een succesvolle subsidieaanvraag. Dit betreft zowel fiscale regelingen (WBSO, RDA, Innovatiebox, EIA, MIA, VAMIL) als projectsubsidies.